Hodnoty IQ a ich rozloženie v populácii

Hodnota IQ nad 140

Ľudia, ktorí majú hodnotu IQ vyššiu ako 140, majú výborné predpoklady pre tvorivú činnosť a určujú ostatným smer poznania. Sú géniami danej doby, vymýšľajú nové teórie a nové prístroje. V populácii je týchto ľudí približne 0,2%. Zo známych osobností takýchto hodnôt dosahuje napríklad Bill Gates alebo Stephen Hawking.

Hodnota IQ od 131 do 140

Ľudia s hodnotou IQ medzi 131 a 140 sú mimoriadne nadaní. Bez problémov vyštudujú vysokú školu. Stávajú sa z nich vrcholoví manažéri alebo vedci svetového formátu. Len necelé 3% osôb sa vyskytujú medzi ľudskou populáciou. Vrcholoví politici ako Barack Obama mávajú takto vysoké skóre.

Hodnota IQ od 121 do 130

IQ medzi 121 a 130 je stále veľmi nadpriemerné. Takéto osoby často študujú vysokú školu a majú šancu vyniknúť vo svojej zvolenej oblasti. Od hodnoty IQ 130 je možné stať sa členom medzinárodnej organizácie Mensa. Ľudí s týmto IQ je na svete zhruba 6%.

Hodnota IQ od 111 do 120

Jedná sa o nadpriemernú inteligenciu. Vysoká škola týmto jedincom nerobí výrazné problémy. Ak je takýto človek pracovitý, môže získať mimoriadne pracovné miesto na trhu. V populácii môžeme nájsť približne 16% ľudí s týmito hodnotami IQ.

Hodnota IQ od 101 do 110

Nameraná hodnoty IQ medzi 101 a 110 sú považované za priemer až ľahký nadpriemer. Jedinec s týmito hodnotami vysokú školu vyštuduje len s ťažkosťami, ale ak je dôsledný a pracovitý, môže dosiahnuť mimoriadneho pracovného miesta. V populácii je táto skupina zastúpená celými 25%.

Hodnota IQ od 91 do 100

Druhá štvrtina obyvateľstva má hodnoty IQ medzi 91 a 100 bodmi. Ide o priemernú až ľahko podpriemernú inteligenciu. Títo jedinci nikdy nepracujú na vedúcich miestach, ale dobre sa uplatnia v špecializovaných manuálnych činnostiach.

Hodnota IQ od 81 do 90

IQ medzi 81 a 90 je slabo podpriemerná, dosiahne ju asi 16% obyvateľstva. Obvykle majú títo jedinci základné vzdelanie a dokážu sa uplatniť v manuálnych profesiách.

Hodnota IQ od 71 do 80

Jedná sa o nižší stupeň mentálnej retardácie. Jedinci s týmito hodnotami s ťažkosťami zvládnu základnú školu, ale v zvláštnych školách vyštudujú takmer bez problémov. Títo jedinci tvoria asi 6% populácie a môžu pracovať na nekvalifikovaných pozíciach.

Hodnota IQ od 51 do 70

Jedinci s hodnotami IQ medzi 51 a 70 zvládnu zvláštnu školu, ak im niekto venuje dostatok času a úsilia. Sú schopní sa sami o seba postarať, zvládajú každodenné činnosti. Ide o ľahkú mentálnu retardáciu (debilitu). V populácii sú zastúpení len necelými 2%.

Hodnota IQ od 21 do 50

Stredná mentálna retardácia. Títo jedinci potrebujú neustály dozor, nie je možné ich vzdelávať, ale zvládnu sa o seba postarať, čo sa týka základných každodenných úkonov. Osôb s týmito hodnotami sa vyskytuje menej ako 1%.

Hodnota IQ do 20

Takto nízke hodnoty IQ znamenajú ťažkú mentálnu retardáciu. Takýto jedinec by pravdepodobne ani nebol schopný IQ test vyplniť. Je odkázaný na pomoc druhých, nie je schopný samostatného života. V spoločnosti sa ich vyskytuje len málo.

Chcete vedieť, ako vyzerá meranie IQ?

Nachádzate sa: IQ test národa » Hodnoty IQ