Priemerné IQ národov sveta

Pre niekoho bude možno šokujúcim faktom dozvedieť sa, že nie všetky národy sú rovnako inteligentné a ich priemerné hodnoty IQ sa môžu veľmi výrazne líšiť. Toto tvrdenie však nestojí na rasistických predsudkoch, ale na vedeckom skúmaní.

V roku 2002 publikovali dr. Richard Lynn, severoírsky profesor psychológie, a dr. Tatu Vanhanen, fínsky profesor politológie, kontroverznú knihu IQ a bohatstvo národov. V nej zozbierali údaje o priemernom IQ v rôznych krajinách sveta a ukázali, že jeho výška koreluje s výškou ich hrubého domáceho produktu.

Názov krajiny Priemerné
IQ
Názov krajiny Priemerné IQ
Hong Kong 107 Portugalsko 95
Japonsko 105 Írsko 93
Rakúsko 102 Chorvátsko 90
Nemecko 102 Turecko 90
Švédsko 101 Indonézia 89
Čína 100 Brazília 87
Veľká Británia 100 Filipíny 86
Maďarsko 99 Kuba 85
Poľsko 99 Egypt 83
Dánsko 98 India 81
Francúzsko 98 Nepál 78
Spojené štáty americké 98 Jamajka 72
Česká republika 97 Juhoafrická republika 72
Fínsko 97 Nigéria 67
Rusko 96 Zimbabwe 66
Slovensko 96 Rovníková Guinea 59

Ako je vidieť z tabuľky niektorých vybraných krajín sveta, na popredných miestach sa s nadpriemerným IQ skutočne umiestňujú bohaté štáty, zatiaľ čo dno obsadili rozvojové krajiny, hlavne z Afriky.

Pozrite sa, ako je to s priemerným IQ v rámci kontinentov. Zistite, čo ktoré hodnoty IQ vypovedajú o svojich nositeľoch.

Prečo sú rozdiely také veľké?

Dôvody pre tieto - až priepastné - rozdiely možno hľadať hlavne v úrovni vzdelania. Tá samozrejme úzko súvisí s tým, koľko do neho daná krajina investuje peňazí. Ak je školstvo zanedbané, klesá priemerné IQ a klesajú aj schopnosti obyvateľstva riešiť problémy, konať ekonomicky a zarábať peniaze.

Výsledkom je začarovaný kruh. Chudobné štáty majú málo peňazí na vzdelávanie svojich obyvateľov, nevzdelané obyvateľstvo potom nemôže štát z chudoby pozdvihnúť.

Je možné, že hodnota IQ je do istej miery daná aj geneticky alebo výživou. Nedostatok železa, ktorým veľká časť rozvojových krajín trpí, môže znižovať IQ o niekoľko bodov. V rozvojových krajinách býva aj nedostatok jódu, kyseliny listovej alebo vitamínu A, čo má taktiež zlý vplyv na ľudský intelekt.

Zistite svoje vlastné IQ v online IQ teste!

Nachádzate sa: IQ test národa » IQ národov