Hodnoty IQ v rámci kontinentov

V nasledujúcich grafoch si môžete pozrieť, ako sú na tom jednotlivé štáty v rámci kontinentov. Stredná linka grafu označuje priemer, hodnotu IQ 100 bodov, od ktorej sa môžu krajiny líšiť alebo smerom nahor, ak majú vyššie priemerné IQ, alebo smerom nadol, pokiaľ je nižšie.

Po tom, ako myšou ukážete na graf, zistíte, ktorá krajina má akú priemernú hodnotu IQ.

 
 
 
 

 

Prečo sú rozdiely také veľké?

Dôvody pre tieto - až hlboké - rozdiely možno hľadať hlavne v úrovni vzdelania. Tá samozrejme úzko súvisí s tým, koľko do neho daná krajina investuje. Ak je školstvo zanedbané, klesá priemerné IQ a klesajú aj schopnosti obyvateľstva riešiť problémy, konať ekonomicky a zarábať peniaze.

Výsledkom je začarovaný kruh. Chudobné štáty majú málo peňazí na vzdelávanie svojich obyvateľov, nevzdelané obyvateľstvo potom nemôže dostať štát z chudoby.

Je možné, že IQ je do istej miery dané aj geneticky alebo výživou. Nedostatok železa, ktorým veľká časť rozvojových krajín trpí, môže znižovať IQ o niekoľko bodov. V rozvojových krajinách býva aj nedostatok jódu, kyseliny listovej alebo vitamínu A, čo má taktiež zlý vplyv na ľudský intelekt.

Nachádzate sa: IQ test národa » IQ národov » IQ kontinentov