Ako sa meria IQ

Prvé pokusy o meranie inteligencie sa objavujú uz v 19. storočí, kedy sa IQ určovalo meraním veľkosťou mozgu. Dnes už používame iné metódy merania IQ - inteligenčné testy. Meranie inteligencie pomocou testov ako prvý použil Alfred Binet a tieto testy boli určené deťom. Od tej doby boli testy modernizované, upravované a ďalej rozvíjané až do dnešních podôb, kedy si IQ nechávajú testovať všetky vekové skupiny.

Dnes pre meranie inteligencie používame rôzne psychologické testy, ktoré sú vytvorené odborníkmi na túto problematiku a zohľadňujú predovšetkým tieto oblasti: vnímanie a vizuálnu inteligenciu, komunikačnú schopnosť a jazykovú inteligenciu, technické schopnosti a praktickú inteligenciu, logocké myslenie a matematickú inteligenciu.

IQ testy môžu byť komplexné alebo zameraná na jeden druh schopností, napríklad jazykovú zdatnosť, vizuálnu predstavivosť a podobne. V poslednej dobe sa taktiež rozvíjajú tzv. EQ testy, ktoré sa zameriavajú na chovanie človeka v určitých situáciách. EQ test skúma, ako sa človek chová vo svojom sociálnom prostredí, zisťuje jeho pocity, nálady, reakcie a vzťahy s inými ľuďmi.

Pozrite sa, aké sú priemerné hodnoty IQ národov sveta!

Nachádzate sa: IQ test národa » Meranie IQ